piątek, 9 lutego 2018

ZWIERZĘ W NAS

Lwy z jaskini Chauvet

Występująca na przestrzeni dziejów bezgraniczna obfitość zwierzęcej symboliki w religiach i sztuce nie tylko podkreśla wagę symbolu – pokazuje, jak bardzo istotne jest, aby człowiek w codziennym życiu integrował psychologiczną treść symbolu – instynkt. Zwierzę samo z siebie nie jest ani dobre, ani złe – jest częścią przyrody. Nie potrafi pożądać niczego, co nie mieściłoby się w jego naturze. Innymi słowy: jest ono posłuszne instynktom. Instynkty często wydają się nam tajemnicze, tym niemniej funkcjonują równolegle w ludzkim życiu – instynkt jest podstawą natury człowieka.
Jednak w przypadku człowieka jego „zwierzęca istota” (która w nim żyje jako instynktowna psyche) może okazać się niebezpieczna, jeśli nie zostanie rozpoznana i włączona w życie. Człowiek jest jedynym stworzeniem posiadającym moc kontrolowania instynktu siłą woli. Ale potrafi go także stłumić, zniekształcić i zranić, a mówiąc metaforycznie, zwierzę właśnie wówczas staje się najdziksze i najbardziej niebezpieczne, gdy zostanie zranione. Stłumione instynkty potrafią zyskać kontrolę nad człowiekiem i mogą go nawet zniszczyć.


Popularny motyw marzenia sennego, w którym śniąca osoba jest ścigana przez zwierzę, niemal zawsze wskazuje na fakt, że instynkt jest odszczepiony od świadomości i powinien zostać (lub stara się być) ponownie przyjęty oraz zintegrowany z życiem. Im niebezpieczniejsze zachowanie zwierzęcia pojawiającego się we śnie, tym bardziej nieświadoma, prymitywna oraz instynktowna jest dusza śniącego i tym bardziej konieczna jest integracja instynktu z codziennym życiem. Integracja pozwoli uniknąć pojawienia się nieodwracalnych szkód.
Stłumione oraz zranione instynkty to niebezpieczeństwa zagrażające cywilizowanemu człowiekowi, z kolei dla człowieka pierwotnego niebezpieczeństwem są niepohamowane popędy. W obydwu przypadkach „zwierzę” zostaje wyalienowane ze swej prawdziwej natury i w obydwu przypadkach zaakceptowanie zwierzęcej duszy staje się warunkiem całości oraz pełni życia. Człowiek pierwotny musi zapanować nad zwierzęciem w sobie i uczynić zeń pomocnego towarzysza; człowiek cywilizowany musi uzdrowić swoje wewnętrzne zwierzę oraz zaprzyjaźnić się z nim.
Aniela Jaffé (February 20, 1903 – October 30, 1991) w: "Człowiek i jego symbole"

WIELKA PROMOCJA ... 


Wpisz się na listę osób chętnych do zakupu ksiązki "Człowiek i jego symbole" z 30 %  bonifikatą. Wszystko, co potrzeba, to wpisać twoje dane - 
do formularza, a na tydzień przed jej wyjściem z drukarni dostaniesz kod promocyjny.
Czas ważności kodu/promocji ograniczony jest do 30 dni od otrzymania kodu.
Podanie kodu przy zakupie w sklepie internetowym Wydawnictwa KOS zapewni ci rabat !
Nie ma żadnych przedpłat itp. !
Cena detaliczna 105 zł
Cena z rabatem ok. 73,50 zł
(książka format a5, 474 str,  190 ilustracji)

kliknij w link formularza i zapisz się:
https://goo.gl/forms/QRzCYfapHw5kh8Lr1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz